Giá trị cốt lõi là những chuẩn mực về thái độ, hành vi, niềm tin và giá trị mà mỗi thành viên Công ty TNHH MEC được mong đợi thể hiện ở bất kỳ vị trí nào. Các giá trị cốt lõi xuyên suốt của chúng tôi: - 1. Khách hàng là trên hết; 2. Liên tục cải tiến chất lượng sản phẩm; 3. Cam kết giữ lời hứa với khách hàng, đối tác; 4.Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ.

1.  Khách hàng là trên hết  có nghĩa là mỗi người trong chúng ta chỉ làm việc khi thực sự mang lại lợi ích cho khách hàng, đồng nghiệp. 

 

2.  Liên tục cải tiến  chất lượng sản phẩm phải luôn dẫn đầu.

 

3.  Cam kết giữ lời hứa với khách hàng, cổ đông, nhân viên và cộng đồng.

 

4. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ  cùng đối tác để cùng nhau phát triển lâu dài bền vũng.

Nâng cao đẳng cấp nhà thầu.
Hỗ trợ
0909 758 357 (Sales hotline) Zalo